فیس بوک توییتر
easyecar.com

فواید زنجیره های تایر دمنده برفی

ارسال شده در دسامبر 13, 2021 توسط Graham Fulp

دمنده های برفی به طور کلی در دو سبک قرار می گیرند: یک مرحله یا دو مرحله. دو دمنده برف دو مرحله ای دارای یک یا چند دستگاه فلزی با سرعت کم است که برف را تقسیم می کند و آن را به یک فن پر سرعت دیگر که برف را در خارج از چوت تخلیه می کشد ، تصویر می کنند. این دستگاه ها اغلب خودران می شوند ، یا با چرخ های بزرگ مجهز به زنجیره های تایر یا در شرایط خاص آهنگ ها. زنجیرهای تایر دمنده برفی برای این چرخ های بزرگ قابل توجه است زیرا بدون آنها ، آنها نمی توانند خود را از طریق برف مجبور کنند ، نه آنقدر که از راه خارج شود.

مانند سایر زنجیره های تایر ، زنجیرهای تایر دمنده برفی در چند سبک مختلف ارائه می شود. آنها را می توان در دو قسمت چهار یا پیوند لینک خریداری کرد. در دو فاصله اتصال ، یک زنجیره متقاطع هر اتصال زنجیره ای جانبی وجود دارد. به همین ترتیب ، چهار فاصله اتصال به این معنی است که هر زنجیره متقاطع هر زنجیره جانبی وجود دارد. دو فاصله اتصال به طور کلی امکان سوار شدن نرم و کشش بهتر را فراهم می کند. درست مانند سایر زنجیره های تایر ، زنجیره های تایر دمنده برفی را می توان با یک زنجیره V-Bar اختیاری در دو دو چهار و فاصله پیوند خریداری کرد. زنجیرهای V-Bar مخصوصاً برای استفاده از برف پیشنهاد شده است زیرا آنها بیشتر برای استفاده در تپه ها ، یخچال ها و شرایط بسته بندی شده سخت فراهم می کنند. با این حال ، رانندگان نباید از زنجیرهای V-bar در پیاده رو استفاده کنند زیرا این امر می تواند به سطح آسیب برساند.

اگرچه لاستیک های برفی برای ایجاد کشش اضافی در هوای زمستان ساخته شده اند ، اما زنجیره های تایر دمنده برفی باعث می شود که وسایل اضافی را که باید آن را از طریق شرایط برف بسازند ، به رانندگان می دهد.