فیس بوک توییتر
easyecar.com

اهمیت جستجوی شماره VIN

ارسال شده در اکتبر 3, 2022 توسط Graham Fulp

مقدار جستجوی شماره VIN می تواند بی اندازه باشد. پس از خرید ماشین ، وسیله نقلیه شما ، دقیقاً مانند یک فرد "با یک شماره شناسایی خاص متولد می شود که بسیار شبیه به شماره تأمین اجتماعی شماست. این شماره شماره شناسایی خودرو یا شماره VIN نامیده می شود.

هر زمان که در یک وسیله نقلیه استفاده شده سرمایه گذاری می کنید ، این نوع جستجو قطعاً توصیه می شود. انجام یک شماره VIN شماره می تواند اطلاعات لازم را در مورد وسیله نقلیه استفاده شده خود ، مانند سال ، ساخت ، سبک اتومبیل و نوع بدن شما ارائه دهد. یک جستجو همچنین ممکن است به شما بگوید که اگر خودرو در هر نقطه به سرقت رفته باشد یا اینکه یک بار اتومبیل به عنوان ماشین اسکان یا شاید یک تاکسی متعلق به آن باشد ، چه تعداد صاحبان خودرو را قبل از شما تجربه کرده اند.

اگر مطمئن نیستید که در کجا می توانید وسیله نقلیه خود را برای شماره VIN جستجو کنید ، می توانید همیشه فکر کنید که در خودرو در خط درایورهای پیشرو یا پست درب سمت رانندگان پیشرو است. سایر مکان های آسانتر برای دریافت شماره VIN بدون نیاز به جستجوی خودرو ، در کارت بیمه یا خط مشی ، یا در عنوان خودرو یا کارت ثبت نام قرار دارند.

هنگام فروش ماشین یا کامیون خود ، همچنین می تواند برای انجام جستجو تفاوت ایجاد کند. دریافت اطلاعات طراحی شده برای یک خریدار بالقوه اتومبیل به شما کمک می کند تا خریدار بالقوه کافی را برای انجام یک چک VIN به تنهایی ذخیره کنید-این بدان معنی است که خریدار بالقوه اتومبیل شما می تواند برای خرید ماشین شما در سایت آماده تر باشد.

چه فروش یا خرید وسیله نقلیه استفاده شده ، جستجوی شماره VIN می تواند برای خریدار یا فروشنده آینده نگر بسیار ارزشمند باشد و می تواند در این راه باعث افزایش شدید شود.