Facebook Twitter
easyecar.com

Nhu Cầu Các Khóa Học Lái Xe Phòng Thủ

Đăng trên Tháng Tư 9, 2021 bởi Graham Fulp

Một khóa học lái xe phòng thủ nhằm giúp mọi người vận hành ô tô với các kỹ năng để ngăn chặn tai nạn trong tình huống có thể xảy ra. Lái xe phòng thủ dạy các kỹ năng nâng cao và ý thức ban đầu không được dạy cho các tài xế mới. Mục tiêu của một khóa học lái xe phòng thủ là đào tạo mọi người trở thành một người lái xe chủ động để có thể tránh các tình huống đường bộ nguy hiểm hoặc hành vi kém của những người lái xe khác.

Người lái xe thường đăng ký vào các lớp lái xe phòng thủ để cải thiện các kỹ năng hoặc đủ điều kiện để giảm giá bảo hiểm tự động. Hầu hết các cá nhân thường được biết đến với các lớp lái xe phòng thủ sau khi bị vé vì vi phạm di chuyển hoặc bị tai nạn. Được xác định bởi luật pháp của đô thị, việc hoàn thành một khóa học lái xe phòng thủ có thể cho phép sa thải vé.

Ưu điểm chính của lái xe phòng thủ là khả năng giảm hoặc giữ mọi thứ không thể hiện trong hồ sơ lái xe. Mọi người có vé cũng trải nghiệm tỷ lệ bảo hiểm cao hơn, vì vậy một khoản phí danh nghĩa để hoàn thành khóa học lái xe phòng thủ trực tuyến tạo ra một lựa chọn đơn giản để giảm lãi suất. Lái xe phòng thủ không chỉ tiết kiệm tiền mà còn tăng cường khả năng và nhận thức tổng thể, điều này khiến bạn trở thành một người lái xe an toàn hơn.

Các khóa học lái xe phòng thủ được giảng dạy trên khắp nước Mỹ và đôi khi được gọi là các trường giao thông, được xác định bởi vị trí khu vực. Những thay đổi trong công nghệ và thị trường trong hai thập kỷ qua, đã biến thành khóa học lái xe phòng thủ thành một khu vực tư nhân cho các tài xế một lựa chọn.